Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Aktualności

 • 2021-08-26 Budowa podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA w Rzeszowie.
  W sierpniu 2021 r. PRB "TOR" Sp. z o.o. podpisł umowę jako podwykonawca z INŻYNIERIĄ RZESZÓW S.A. na "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: -  "Budowa podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego"...
 • 2021-08-26 Modernizacja bocznicy ORLEN w Płocku
  W lipcu 2021 r. nasza firma PRB "TOR" Sp. z o.o. podpisała umowę jako podwykonawca z Przedsiębiorstwem "AGAT" S.A. Koluszki na "Modernizację bocznicy kolejowej ZP Płock". Zakres robót obejmuje wykonanie projektu branży torowej oraz  przebudowę ukł...
 • 2020-09-02 Umowa Stacja Katowice Szopienice
  W dniu 31.08.2020 r. Konsorcjum w składzie KZN Rail - Lider, PRB TOR Mysłowice - Partner, NOWAK MOSTY - Partner oraz ELKOL Sp. z o.o. - Partner podpisało umowę na "Zaprojektowania i wykonania robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu &bdq...
 • 2020-07-16 Linia 709
  Konsorcjum firm Nowak-Mosty - Lider, PRB TOR - Partner Kosorcjum jest w trakcie realizacji wykonania przebudowy obiektu inżynieryjnego w km 1,328 na linii kolejowej nr 709, na szlaku Kędzierzyn Koźle - Stare Koźle wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej w ramach projektu inwestyc...
1 2 3