Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Kolejka Wąskotorowa - Kompleks Turystyczny

Budowa kolejki wąskotorowej w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego Krośnice – Wierzchowice w tym:
  • Wykonanie budowy torów S42 o szerkości 750 mm – 1,642 km
  • Wykonanie budowy rozjazdów zwyczajnych S42 o szerokości 750 mm – 8,00 kpl.
  • Budowa peronów jednokrawędziowych – 6 szt.
  • Wykonanie budowy przepustów – 8 szt.
  • Wykonanie przejazdów kolejowych – 8 szt.
  • Budowa budynku stacji obsługi kolejki wąskotorowej