Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Linia Kolejowa Kraków - Tarnów - Dębica

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka - granica państwa na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500 w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III. Przetarg 2.1 – Stacja Dębica w tym:
 
 • Rozbiórka torów z wybraniem podsypki – 7,548 km
 • Rozbiórka rozjazdów zwyczajnych – 41 kpl.
 • Rozbiórka rozjazdów krzyżowych – 5 kpl.
 • Wykonanie wykopów (korytowanie i poszerzenie korony torowiska) – 28 420,00 m3
 • Budowa torów z szyn 60E1 na betonie PS94 z balastowaniem tłucznia – 3,997 km
 • Budowa torów z szyn 60E1 na betonie PS83 z balastowaniem tłucznia – 4,030 km
 • Budowa rozjazdów zwyczajnych 60E1-1:9-300 – 11 kpl.
 • Budowa rozjazdów zwyczajnych 49E1-1:9-190 – 5 kpl.
 • Budowa rozjazdów zwyczajnych 60E1-1:12-500 – 6 kpl.
 • Budowa rozjazdów zwyczajnych 60E1-1:18,5-1200 – 8 kpl.
 • Budowa rozjazdów krzyżowych – 2 kpl.
 • Budowa kozłów oporowych szynowych – 2 kpl.