Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Kariera

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zatrudnimy od zaraz na korzystnych warunkach:
  1. Kierowników budów – wymagane posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności kolejowej, wykształcenie min. średnie,
  2. Toromistrzów – wymagane doświadczenie w sprawowaniu nadzoru przy robotach związanych z remontem, przebudową lub modernizacja nawierzchni torowych.
  3. Operatorów koparek i spycharek – wymagane uprawnienia do obsługi koparek i spycharek, mile widziane doświadczenie w pracy na koparkach dwudrogowych (kolejowo-drogowych).
  4. Pracowników fizycznych do pracy przy remontach, przebudowach lub modernizacjach nawierzchni torowych.
  5. Pomocnika geodety do wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych.
 
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt. CV oraz ewentualne referencje prosimy przesyłać na adres sekretariat@prb-tor.pl