Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Budowa podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA w Rzeszowie.

W sierpniu 2021 r. PRB "TOR" Sp. z o.o. podpisł umowę jako podwykonawca z INŻYNIERIĄ RZESZÓW S.A. na "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: -  "Budowa podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego" - Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem". Zakres robót obejmuje budowę nowych torów i rozjazdów na terenie budowanego zaplecza oraz powstającej hali technicznej wraz z włączeniem w istniejący układ torowy na stacji i budową sieci trakcyjnej nad budowanymi torami oraz budowę sieci sztywnej w hali. Zakończenie całości zadania planowane jest na wrzesień 2023 r.Wszystkie aktualności