Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Jako Konsorcjum Firm INTOP Warszawa - PRB TOR Mysłowice jesteśmy w trakcie rewitalizacji linii kolejowej 139 na odcinku Bielsko-Biała Lipnik - Wilkowice Bystra. Planowany termin zakończenia zadania Październik 2018.Wszystkie aktualności