Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Jako Konsorcjum Firm PPMT Gdańsk - PRB TOR Mysłowice złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę i zostaliśmy wybrani do realizacji zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej Nr 22 i 25 na odcinku Gałkówek - Tomaszów Maz. - Radom oraz na przyległych łącznicach Etap III. Linia kolejowa Nr 534 Koluszki - Mikołajów od km 0,624 do km 5,453. Termin realizacji zadania Styczeń - Listopad 2018.Wszystkie aktualności