Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Konsorcjum Firm PRB TOR Mysłowice - KZN Rail wykonało w 2016 r. prace na linii kolejowej Nr 22 na odcinku Radzice I - Radom. Prace zostały zakończone.Wszystkie aktualności