Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Linia 709

Konsorcjum firm Nowak-Mosty - Lider, PRB TOR - Partner Kosorcjum jest w trakcie realizacji wykonania przebudowy obiektu inżynieryjnego w km 1,328 na linii kolejowej nr 709, na szlaku Kędzierzyn Koźle - Stare Koźle wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej w ramach projektu inwestycyjnego pn.:"Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Chałupki(granica państwa)"Wszystkie aktualności