Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Modernizacja bocznicy ORLEN w Płocku

W lipcu 2021 r. nasza firma PRB "TOR" Sp. z o.o. podpisała umowę jako podwykonawca z Przedsiębiorstwem "AGAT" S.A. Koluszki na "Modernizację bocznicy kolejowej ZP Płock". Zakres robót obejmuje wykonanie projektu branży torowej oraz  przebudowę układu torowego. Termin wykonania inwestycji wrzesień 2022 r.Wszystkie aktualności