Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Realizujemy prace związane z wykonaniem w formule pod klucz(zaprojektuj i wybuduj) Układu Torowego wraz z systemem przeciągarek dla zbiorników retencyjnych popiołu dla budynku bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice. Prace są na ukończeniu. Planowane zakończenie Grudzień 2017.Wszystkie aktualności