Ciągle dbamy o najwyższą jakość
usług, którą potwierdzają uzyskane
przez nas certyfikaty

Umowa Stacja Katowice Szopienice

W dniu 31.08.2020 r. Konsorcjum w składzie KZN Rail - Lider, PRB TOR Mysłowice - Partner, NOWAK MOSTY - Partner oraz ELKOL Sp. z o.o. - Partner podpisało umowę na "Zaprojektowania i wykonania robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” – POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2". Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w miesiącu wrześniu 2020 a zakończenie marzec 2023.Wszystkie aktualności