Polityka jakości

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów, poprzez ciągłe udoskonalanie metod pracy i wykorzystywanego sprzętu

Zdajemy sobie sprawę, iż w warunkach zaostrzającej się konkurencji i stałego wzrostu wymagań Klientów utrzymywanie stałej pozycji na rynku jest coraz trudniejsze. Dlatego nieustannie inwestujemy w rozwój osobisty oraz technologiczny naszej firmy. Liczy się dla nas przede wszystkim zadowolenie i satysfakcja Klienta, w związku z czym stale podnosimy kwalifikacje pracowników, zatrudniamy tylko najlepszych specjalistów i fachowców, a także na bieżąco zakupujemy sprzęt najwyższej jakości.
Dzięki doświadczeniu w realizacji prac wykonawczych PRB „TOR” Sp. z o. o. gwarantuje spełnienie wymagań Klientów w zakresie realizacji specjalistycznych robót inżynierskich przy zastosowaniu sprawdzonych procesów technologicznych, w tym również na terenach oddziaływania szkód górniczych.
Jesteśmy świadomi, iż posiadanie odpowiednich certyfikatów i spełnianie norm technicznych to jeden z najważniejszych aspektów w naszej dziedzinie.

Przyjętą politykę jakości realizujemy poprzez:

  • Ciągłe doskonalenie procesów i metod związanych z pracami wykonawczymi.
  • Spełnianie wymagań Klientów, norm ustawowych i prawnych oraz wykonywanie prac zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
  • Wprowadzenie i doskonalenie procesowego zarządzania jakością.
  • Wysoką jakość oddawanych prac wynikającą z zastosowania specjalistycznych maszyn i sprzętu.
  • Właściwą eksploatację, modernizację oraz zakup najnowszych urządzeń i sprzętu.
  • Ciągłe poznawanie naszych obecnych i przyszłych Klientów.
  • Poszerzanie asortymentu usług oferowanych Klientom.
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników.
  • Zatrudnianie tylko najlepszych fachowców i specjalistów w swojej dziedzinie.
  • Współpracę tylko z najlepszymi dostawcami, którym przyświeca taki sam cel – zaspokajanie potrzeb i oczekiwań swoich Klientów.