Budowa zaplecza dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej

Wykonano

 • Demontaż torów wraz z utylizacją odpadów – 2,7 km
 • Demontaż rozjazdów i skrzyżowań wraz z utylizacją odpadów – 11 szt.
 • Roboty ziemne, korytowanie – ok. 20500 m3
 • Wykonanie warstwy ochronnej – 5.86kmt
 • Wykonanie balastowania – 5,86kmt
 • Wykonanie podbicia toru – 5,85 kmt
 • Zabudowa rozjazdów 49E1 Rkpd-190-1:9, RZ-190-1:0, RZ-300-1:9 na podrozjazdnicach drewnianych – 20 szt.
 • Budowa systemu odwodnienia – 3,80 km
 • Montaż toru w systemie podlewów – Sika oraz otuliny – Edilon – 560 mt
 • Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i placów manewrowych o nośności i konstrukcji – 160mb przejazdu kolejowego jako plac manewrowy
 • Wykonanie trakcji elektrycznej sztywnej wewnątrz hali serwisowo – utrzymaniowo – naprawczej, obsługującej jeden (skrajny) tor przeglądowy w hali (T219) -560 mt
 • Montaż nowej sieci trakcyjnej wraz z demontażem istniejącej – 5,86 kmt