Kolejka Wąskotorowa – Kompleks Turystyczny

Budowa kolejki wąskotorowej w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego Krośnice – Wierzchowice.

Wykonano

  • Wykonanie budowy torów S42 o szerkości 750 mm – 1,642 km
  • Wykonanie budowy rozjazdów zwyczajnych S42 o szerokości 750 mm – 8,00 kpl
  • Budowa peronów jednokrawędziowych – 6 szt
  • Wykonanie budowy przepustów – 8 szt
  • Budowa budynku stacji obsługi kolejki wąskotorowej