Linia Kolejowa Kraków – Tarnów – Dębica renowacja

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500 w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III. Przetarg 2.1 – Stacja Dębica – roboty odwodnieniowe w tym:

Wykonano

 • zabudowa drenu d 113 – 2068 mb
 • zabudowa drenokolektora d 250 – 2921 mb
 • zabudowa zbieracza d 300 – 164 mb
 • zabudowa kolektora peronowego d 300 – 776 mb
 • zabudowa kolektora d 400 – 267 mb
 • zabudowa korytek gara – 1730 mb
 • zabudowa studni d 1000 – 100 szt.
 • zabudowa studni d 1200 – 6 szt.
 • zabudowa separatorów – 2 szt.
 • zabudowa przepompwnii – 3 szt.
 • zabudowa płyt ażurowych 40×60 – 5767 szt.