Linia Kolejowa nr 61 Koniecpol – Turów

Przebudowa infrastruktury kolejowej na linii nr 61 odcinek Koniecpol – Turów w ramach zadania „Rewitalizacja toru nr 1 linii kolejowej nr 61”, w tym:

Wykonano

  • Wymiana rozjazdów w stacja Koniecpol, Julianka i Turów – 15,00 kpl.
  • Rozbiórka torów nr 1 i nr 3 – 1,748 kmt
  • Budowa torów nr 1 i nr 3 – 1,748 kmt
  • Wymiana górnej warstwy ochronnej podtorza – 0,900 kmt