Modernizacja bocznicy PKN Orlen w Płocku

Wykonano

  • Demontaż torów wraz z utylizacją odpadów – 3,80 km
  • Demontaż rozjazdów Rz oraz Rkpd wraz z utylizacją odpadów – 27 szt.
  • Roboty ziemne, korytowanie – 4,96 kmt
  • Wykonanie warstwy filtracyjnej – 4,86kmt
  • Wykonanie montażu toru – 4,65kmt
  • Wykonanie balastowania wraz z podbiciem – 4,65kmt
  • Zabudowa rozjazdów 49E1 Rz-190-1:9 na podrozjazdnicach drewnianych wraz z podbiciem – 16szt.
  • Zabudowa rozjazdów 49E1 Rz-300-1:9, na podrozjazdnicach drewnianych wraz z podbiciem – 9 szt.
  • Budowa drenażu torowego – 3,68 km
  • Wykonanie przejazdów kolejowo drogowych typu Mirosław – 3 szt.