Modernizacja Linii kolejowej Nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa)

Wykonano

  • Odbudowa ław torowiska – 82,712 kmt
  • Regulacja naprężeń – 172,784 kmt
  • Wymiana szyn – 2,55 kmt
  • Mechaniczna wymiana toru z mechanicznym oczyszczaniem podsypki – 85,96 kmt
  • Wymiana przytwierdzenia sprężystego typu SB – 172,908 kmt
  • Ścięcie ław torowiska – 11,8 kmt