Przebudowa stacji Katowice-Szopienice

Wykonano

 • Rozbiórka istniejącej infrastruktury – tory wraz z utylizacją – 13,5 kmt
 • Rozbiórka istniejącej infrastruktury – rozjazdy wraz z utylizacją (rozjazdy zwyczajne z 49E1 na podrozjazdnicach drewnianych ze skosem 1:9 i 1:12) – 52 kpl.
 • Roboty ziemne (wykopy) – 53707 m3
 • Wykonanie warstwy ochronnej – 14742 m3
 • Budowa torów na podkłądach strunobetonowych – 8,2 kmt
 • Wymiana nawierzchni torów łądowni (nr 3a, 7, 39, 41), wraz z włączeniem w nowy układ torowy – 658 mt
 • Zabudowa kozła oporowego
 • Przebudowa sieci trakcyjnej
 • Wykonanie odwodnienia zabudowanego toru nr 1 – 7 studni, 317 mb.
 • Kompleksowe wyburzenie obiektów: Strażnicy przejazdowej przy ulicy Le Ronda w Katowicach, kompleksu budynków nastawni wykonawczej KDM1 wraz z rekultywacją terenu po wykonanych pracach
 • Wykonanie wygrodzenia stacji, wraz z 4 furtkami, 4 bramami kolejowymi i 3 bramami wjazdowymi – 1607 mb
 • Zabudowa rozjazdów zwyczajnych Rz – 6 kpl.